Skip to main content

Płace realne były w 2022 roku fatalne. A obecnie? Jak z pozycją przetargową pracowników?

W 2023 roku realna płaca rośnie już od marca, szybciej nawet niż średnio w latach 2011-2019.

Z jednej strony pracy szuka się bardzo długo. Z drugiej — wnioski z deklaracji firm w Szybkim Monitoringu NBP są zaskakujące.
📯 Wskaźnik kwartalnych prognoz zatrudnienia jest na poziomach z 2019, czyli z okresu gdy tak płace jak i inflacja zaczęły przyspieszać.
📯 Historycznie wysokie pozostają wskaźnik relacji wzrostu płac do wydajności i udział firm odczuwających presje płacową.
📯 Choć stopniowo obniża się wskaźnik firm deklarujących, że presja wzrosła, to trochę trudno się dziwić, skoro od kilku edycji jest historycznie wysoka. Po prostu presja rozlala się szerzej i teraz obejmuje tak zdecydowaną większość przedsiębiorstw (ponad 80%), że trudno, żeby ten wskaźnik rósł nadal.
📯 Na historycznie wysokich poziomach są odsetki firm prognozujacych podwyżki w następnym kwartale (nie roku!).

Takie wyniki wyraźnie pokazują, że rynek pracy nie gaśnie. Mechanizmy ustalania płac stoją dziś w zupełnie innym miejscu niż kiedykolwiek wcześniej w ciągu ostatnich 20 lat. Dzisiejsze poziomy powyższych wskaźników są zdecydowanie powyżej poziomów z lat 2006-2008, kiedy w Polsce płace realne „wyskoczyły” po raz pierwszy. Płace realne rosną wolniej niż przed pandemią. Przez 2,5 roku w sumie o ponad 10 pkt proc! Będzie ciekawie…

Do pobrania: Płace realne: rosną czy spadają?