Skip to main content
Ludwik Kotecki

Ludwik
Kotecki

Członek Rady Polityki Pieniężnej od 26 stycznia 2022 r.

Przemysław Litwiniuk

Przemysław
Litwiniuk

Członek Rady Polityki Pieniężnej od 26 stycznia 2022 r.

Joanna
Tyrowicz

Członkini Rady Polityki Pieniężnej od 7 września 2022 r.