Skip to main content

Kilka faktów, może to coś rozjaśni.

#1 Skąd wynik finansowy?
=> Na plus 18.9 mld zł z zarządzania rezerwami.
=> Na minus 31 mld z różnic kursowych, 20.6 mld z prowadzonej polityki pieniężnej, 3.1 mld z działalności.
=> Razem wychodzi minus 35.8 mld, ale Zarząd do końca rozwiązał rezerwę kursową, 15.1 mld zł. Efekt jest taki, że rezerwy kursowej nie ma, ale wynik finansowy na koniec roku to minus 20.8 mld, a nie minus 35.8 mld.
=> 18.9 – 20.6 – 3.1 < 0, czyli nawet bez umocnienia złotego, byłaby strata.

#2 Wydatki NBP na własną działalność wyniosły 1.84 mld, wzrosły w porównaniu do 2022 roku o ponad 330 mln zł. Były także o 100 mln zł wyższe niż plan finansowy.
Czy Zarząd to jakoś wyjaśnia? Nie zdziwicie się Państwo odpowiedzią: nie. Argument? Po co gadać o 100 mln skoro wynik finansowy idzie na minus w dziesiątki miliardów. 🤷‍♀️
Skąd ta rozbieżność? Ze sprawozdania finansowego się Państwo nie dowiecie. W duchu transparentności funkcjonowania instytucji publicznych, w sprawozdaniu pojawia się wata (bynajmniej nie cukrowa) na zmiane ze ściemnianiem. Z materiałów wewnętrznych można się zorientować, że przykładowo:
=> wydatki na energię elektryczną wzrosły z grubsza siedmiokrotnie i to pomimo objęcia NBP specjalną, niższą taryfą (taką jak dla szpitali i szkół);
=> wydatki na odprawy wzrosły 3.6 raza (zrealizowano duży program odejść);
=> do tego dziesięciokrotnie wzrosły wydatki na zwolnienia (bo za mało osób zgodziło się odejść);
=> budżet na wynagrodzenia wzrósł o 15% (czyli więcej niż średnia w gospodarce narodowej, nie trzeba dodawać, że te podwyżki nie były równomierne);
=> budżet na komunikację oraz promocję wzrósł o 20% (obejmował m.in. widziane przez wielu całostronnicowe reklamy w Financial Times, The Economist, mediach krajowych, o spotach, banerach i straganach objazdowych nie wspominając).

#3 To drugi rok z rzędu ujemnego wyniku finansowego (przed rokiem było minus 16.9 mld).
=> Czy to problem, że bank centralny ma stratę? Nie. Strata nie jest wskazaniem na nic. Ani że Zarząd dobrze się troszczy o środki społeczeństwa, ani że źle. Żeby to ocenić, trzeba byłoby poznać strategię inwestycyjną Zarządu NBP i systematyczne oceny jej realizacji (ew. uzasadnienia zmian).
=> Przykładowo, złoto zakupione w 2023 r. przez NBP nie przynosi odsetek, jest jak środki leżące na nieoprocentowanym rachunku. Zmienia się jego wartość, tj. jeśli ktoś kupił tanio a sprzedał drogo, to zarobił. Jeśli kupił i nie sprzedał, to nie zarobił. Dla porównania, środki ulokowane w obligacjach innych krajów przynoszą odsetki.

🎳 Nie cały Zarząd NBP chciał podpisać sporządzenie sprawozdania, ale ostatecznie wszyscy członkowie to zrobili.

🎳 Nie wszystko się podobało audytorom, ale ostatecznie stwierdzili, że wątpliwości nie miały zasadniczego wpływu na wynik w skali -20.8 mld zł.

🎳 Nie wszyscy członkowie RPP przyjęli sprawozdanie, ale jakie ma to znaczenie, gdy liczy się głos większości.