Skip to main content

Inflacja to proces, a nie wskaźnik.

🎹 ponad 50% cen w koszyku CPI rośnie szybciej niż górne pasmo odchyleń od celu

🎹 ponad 40% cen rośnie szybciej niż 5% r/r

🎹 poniżej średniej 10-letniej są tylko energia i żywność

🎹 powyżej średniej 10-letniej pozostają usługi oraz towary nieżywnościowe.

Dlatego nie mamy i jeszcze długo nie będziemy mieli w Polsce ustabilizowanej inflacji.

Mogliście Państwo słyszeć, że są takie rodzaje inflacji, na które bank centralny nie musi reagować. Prawda czy fałsz? 🤔

Mechanizmy inflacji można podzielić na dwa rodzaje:

POPYTOWE, gdy jednocześnie rosną ceny i sprzedaż.

⚡ polityka pieniężna jest po to, żeby na nie reagować.

PODAŻOWE, gdy wzrostowi cen towarzyszy spadek lub stabilizacja sprzedaży

⚡ polityka pieniężna powinna reagować wtedy, kiedy efekty nie są przejściowe i grożą odkotwiczeniem oczekiwań inflacyjnych.

A jak jest teraz w Polsce?

Prezentacja do pobrania.