Skip to main content

W porównaniu do 2019 roku, ceny energii elektrycznej w Polsce wzrosły o niemal 90%.

Dlaczego tego nie widać w rachunkach?

💡 „Zamrożenie” stawek za energię elektryczną dla gospodarstw domowych na poziomie z 2022 roku. To 26% więcej niż w 2019 r.,

💡 Z mocy prawa od 2+ lat ceny zmieniają się tylko w małym stopniu (np. przywrócenie bazowej stawki VAT i akcyzy).

💡 „Mrożenie” cen kosztuje. Wytwórcy energii elektrycznej z mocy prawa przekazują pewne kwoty na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen, które miały posłużyć na sfinansowanie dopłat dostawcom zmuszonym dostarczać energiię po cenach z 2022 roku. Ten Fundusz wypłaca dostawcom więcej, niż wpłacają wytwórcy.

💡 Na subsydiowanie wysokoemisyjnych źródeł energii wydajemy rokrocznie na świecie więcej, niż na edukację (dane).

Prezentacja do pobrania.