Skip to main content

Potykanie się dwa razy o ten sam kamień to gorzej niż błąd — to głupota.

Tak (podobno) mawiał Talleyrand oraz (z pewnością!) moja Babcia.

Już kiedyś i to z ważnego powodu wnioskowaliśmy o zwołanie dodatkowego posiedzenia RPP. Było to w listopadzie 2022 roku, wówczas Pan Prezes udawał, że nie musi tego robić, choć o obowiązku współpracy organów stanowi Konstytucja, a o obowiązku zwołania posiedzenia stanowi tak ustawa o NBP jak i stworzony przez Pana Prezesa regulamin RPP. 🙈

W listopadzie 2022 roku nie było ekspertyzy profesora Jabłońskiego. Pewnie kilku innych uwarunkowań przyrody też wtedy nie było. 🤔 Dziś są. Można uniknąć popełnienia ponownie tego samego błędu.

A czemu ważne, żeby się odbyło takie posiedzenie? W rozlicznych pismach (w tym także do wiadomości opinii publicznej) wielu pracowników NBP (w tym członków Zarządu NBP) wskazuje na szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu NBP w 2023 roku. Mowa o:
🥁 negatywnych audytach wewnętrznych,
🥁 ryzykach prawnych,
🥁 znikających pieniądzach,
🥁 pojawiających się deus ex machina dokumentach, których podpisywania nikt nie pamięta, a których skutki prawne sa znaczne,
🥁 hojnych ponad miare podarkach poza ewidencją,
🥁 a potencjalnie także — niestety! — nadużyciach.

Trafiają do mnie i innych członków Rady materiały i opisy sytuacji oraz zjawisk, które przynajmniej niepokoją — a których zgodności ze stanem faktycznym nie mamy jak ocenić, bo nie mamy dostępu do dokumentów, ani danych. Część z tego to może być jakieś nieporozumienie — ale nie musi.

Ofkors, Zarząd NBP stoi na stanowisku, że Rada ma zatwierdzać sprawozdanie, czego by w nim nie bylo. Oraz czego by w nim nie pominięto. Bo przecież w ustawie stoi jak wół „[Rada] zatwierdza plan finansowy NBP oraz sprawozdanie z działalności NBP”. Czyli ma zatwierdzać, co nie? 😱

A tymczasem każdy członek Rady imiennie i samodzielnie, korzystając z niezależności swojego mandatu, głosuje nad sprawozdaniem. I na mój mały prosty rozumek, powinniśmy szczegółowo wiedzieć, nad czym konkretnie głosujemy.

P.S. Pismo trafiło do NBP w poniedziałek z samego rana, przekazaliśmy je również audytorom prowadzącym badanie projektu sprawozdania rocznego.

Wniosek do pobrania.