Skip to main content

Sytuacja moim zdaniem już dawno wymknęła się spod jakiejkolwiek kontroli. Dlatego staram się trzymać Państwa jak najdalej od tego całego bałaganu.

Ale ponieważ Państwa pytania nie ustają, kilka krótkich wyjaśnień.

❓ Czy NBP ma w tym roku stratę?
🔸 Tak.

❓ Czy to ważne, że NBP ma stratę?
🔸 Nieszczególnie. Strata wynika z dwóch czynników. Po pierwsze: z tego, że NBP płaci (względnie) wysokie odsetki od pozostawionych na jego konta rezerw. Te odsetki nazywamy właśnie stopami procentowymi, czyli podstawowy instrument, za pomocą którego NBP prowadzić może politykę pieniężną. Po drugie: z tego, że umocnił się złoty. Kiedy złoty się osłabia, bank ma „zysk”, ale nie jest to żaden zarobek, tylko po prostu rośnie wartość aktywów.

❓ Czy NBP przekaże zysk do budżetu państwa?
🔸 Nie, bo ma stratę.

❓ Dlaczego prezes NBP zobowiązał się na piśmie przekazać 6 mld zł zysku do budżetu państwa?
🔸 Nie mam pojęcia. W żadnym momencie tego roku nie było podstaw, by zakładać jakikolwiek zysk, jeszcze mniej było ich by zakładać zysk w kwocie zbliżonej do 6 mld zł.

❓ Czy RPP została o tym poinformowana?
🔸 Nie. Kiedy próbowaliśmy się czegokolwiek dowiedzieć na posiedzeniu Rady, zostaliśmy świadomie wprowadzeni w błąd przez Zarząd NBP i dyrektora odpowiedniego departamentu.

❓ Czy wiedział o tym Zarząd NBP?
🔸 To pytanie nie do mnie tylko do Zarządu NBP.

❓ Czy to złamanie prawa?
🔸 Liczni prawnicy wśród państwa piszą o rozmaitych paragrafach kodeksu karnego. To nie jest pytanie do mnie, a do stosownych organów (prokuratura, sąd, itp.).

❓ Czy strata NBP to złamanie prawa?
🔸 Znów, lepiej, żeby na temat prawa wypowiadali się specjalistki i specjaliści od prawa, a nie proste ekonomistki. Bez wątpienia mój sprzeciw budziła i budzi konstrukcja budżetu instytucji, jaką jest NBP (czyli nie to, co wynika z zarzadzania aktywami wszystkich Polaków – tylko to, co wynika z zarządzania instytucją). Rozrzutność na cele zupełnie niezwiązane z celami statutowymi NBP. Rozpasanie w wielu obszarach. Ogromna uznaniowość w budżetach na wynagrodzenia. Obcinanie środków z zadań statutowych. Utrudnianie ludziom pracy każdego dnia. Budżet został przyjęty przez Zarząd (nie komentuję stosunku głosów) oraz zatwierdzony przez Radę (jw.).