Skip to main content

Rozmywanie celu.

Dla RPP cel inflacyjny to 2,5% (z 1 pkt. proc dopuszczalnych odchyleń). Niegdyś, RPP deklarowała: jak najbliżej celu 2,5%, a nie jedynie wewnątrz dopuszczalnego przedziału. Dziś do niczego takiego się nie zobowiązuje.

Zniknęły z założeń polityki pieniężnej także o roli oczekiwań inflacyjnych, o tym jak ważne jest zrozumienie natury szoków i adekwatna reakcja na nie, oraz o tym, że polityka pieniężna jest od dążenia do celu, a nie uzurpowania sobie kontroli nad gospodarką.

Jaka jest rola i historia „Założeń polityki pieniężnej”?

P.S. Dlaczego o tym piszę? W ferworze dyskusji — usprawiedliwionej! — o zmianie stóp procentowych umknęła informacja, że dzień wcześniej RPP przyjęła „Założenia polityki pieniężnej” na 2024 rok. To nie jest takie zupełnie nieważne, do czego próbuję Państwa przekonać.

Prezentacja do pobrania.