Skip to main content

Ilu milicjantów potrzeba, aby wkręcić żarówkę? To żart z wczesnego naprawdę dzieciństwa, którego końcówki już nawet nie pamiętam. Aaaale bolesna rzeczywistość mi go przypomina :/. We czwartek tydzień temu, koło 12, dzwoni sekretariat RPP, że posiedzenie niedecyzyjne w sierpniu zostało z nagła przełożone z 21 sierpnia na 28 sierpnia.

Biegnę do banku, zobaczyć papierki, a tam… przełożone też posiedzenie decyzyjne, we wrześniu! Juz nie 5-6.09. ❌ Oczywiście bez słowa wyjaśnienia.

Tydzień ponad (do dziś) trwała aktualizacja strony internetowej NBP w pierwszej sprawie. W drugiej: nadal stare wiadomości! Brak aktualizacji także tutaj.

Wszyscy pamiętamy, co Duńczyk mówił o Moksie i Strunie. Niektórzy mogą jeszcze dodatkowo pamiętać, że harmonogram RPP to rzecz święta i przenigdy nie wolno go zmieniać. Tak w każdym razie twierdził prezes NBP, gdy wbrew prawu nie zwołał posiedzenia RPP na pisemny wniosek trojga członków tego organu.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby – przepraszam za drwinę – znać datę posiedzenia decyzyjnego RPP, proszę uprzejmie skierować to pytanie do prezesa NBP. Zwoływanie posiedzeń i głos decyzyjny w przypadku równego rozkładu głosów, to jedyne, co na gruncie prawa odróżnia prerogatywy prezesa od pozostałych członków RPP.