Skip to main content

Inflacja na świecie obniży się dużo wolniej, niż się wydawało jeszcze jesienią – ale za to powrót do poziomów niskich będzie wolniejszy i jest mniej pewny.

📎 Projekcja NBP pokazuje rozwój inflacji (i innych zmiennych w gospodarce) przy założeniu, że stopy procentowe pozostana na poziomie 6.75% do końca horyzontu projekcji.

📎 Podobne narzędzia ma część innych banków centralnych, ale niektóre banki centralne pozwalają, by model prognostyczny uwzględniał zmiany o stopach procentowych (np. w oparciu o regułę Taylora, albo inne mechanizmy).

📎 Takie modele pozwalają powiedzieć nie tyle, czy inflacja wróciłaby do celu gdyby stóp nie zmienić – ale także co jest prawdopodobnym rozwojem sytuacji.

📎 IMF patrzy na inflację spojrzeć „globalnie”. Z uwagi na względnie podobne efekty bazy w 2023 roku w wielu krajach, spadek inflacji jest podobny w wielu krajach świata. I dużo wolniejszy, niż wydawało się jesienią. Gospodarki rozwijające się zacieśniły politykę pieniężną wcześniej, i bardziej, co jest nie bez znaczenia. A gospodarki kluczowe (USA, strefa euro, itp.) wyraźnie sygnalizują, że wysokie stopy zostaną z nami na długo.

Cały raport.