Skip to main content

Podczas posiedzenia Komisji Finansów Sejmu RP w dniu 22 czerwca 2023 r., pani Wiceprezes NBP – Pierwsza Zastępczyni Prezesa NBP Marta Kightley poinformowała posłów iż „oczekiwania inflacyjne profesjonalnych analityków w średnim okresie zbiegły do celu”. Tymczasem zgodnie z najnowszymi analizami DABE, mediana prognoz profesjonalnych na 2025 r. wynosi 4%. W związku z tym zwróciłam się z uprzejmą prośbą do NBP o przedstawienie Radzie Polityki Pieniężnej danych, na podstawie których pani Wiceprezes – Pierwsza Zastępczyni Prezesa NBP prezentuje takie informacje. Szczegóły: