Skip to main content

Komiks. Komunikacja polityki pieniężnej za pomocą projekcji to materia trudna. Atmosfera za to wakacyjna. Voila!

Fakty mówią same za siebie.
🍒 Rada podnosiła stopy, gdy inflacja w średnim okresie wyglądała lepiej, a PKB i bezrobocie gorzej.

🍒 Rada przestała podnosić stopy we wrześniu 2022 r., choć pięć kolejnych projekcji pokazuje coraz wyższą inflację na 2024, przy jednocześnie coraz niższym bezrobociu i co raz wyższej dynamice PKB na 2024. To samo jest prawdą dla 2025 roku.

🍒 Łącznie inflacja na 2024 jest dziś wg projekcji o ponad 1 punkt procentowy wyższa niż NBP zakładało przed rokiem. Bezrobocie jest o niemal 1 punkt niższe w projekcji sprzed roku.

Dla ustalenia uwagi: zostawmy na boku, że Rada Polityki Pieniężnej ma prosty mandat, czyli dbać o stabilność cen w średnim okresie. Przyjmijmy, że można troszczyć się o dowolne inne cele (choć nie można), na przykład bezrobocie, PKB albo dynamikę płac. Nawet w takiej sytuacji, w lipcu 2023 r. jest tylko więcej zagrożeń dla stabilności cen w średnim okresie niż było w lipcu 2022 r.

A przecież wtedy jeszcze RPP podnosiła stopy. Czyli projekcja z niższą inflacją i wyższym bezrobociem sprzed roku miała … niższe stopy procentowe niż obecna.

projekcja jako narzedzie komunikacji polityki pienieznej