Skip to main content

PPI: 18.5 % r/r oraz 0.8% m/m. Dlaczego pierwsza wiadomość mało cieszy? Bo efekt bazy. Jaki jest zannualizowany PPI z danych miesięcznych? 10+ czyli dalece niespójne z celem inflacyjnym w Polsce.

Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw: 13.5% r/r, w ujęciu miesięcznym trudno oceniać, bo sezonowość + Polski Ład dużo namieszał, ale w transporcie 25% r/r (10% zatrudnienia w SP), a w głównych sekcjach (przetwórstwo, handel i naprawy + transport, razem 67% zatrudnienia w SP) dynamika m/m jest dodatnia nawet bez odsezonowania i skorygowania o Polski Ład. Oczywiście, nadal wzrost r/r jest niższy niż inflacja (poza transportem). Taki wzrost wynagrodzeń nominalnych jest dalece niespójny z celem inflacyjnym w Polsce. 

Nie jest moją rolą w komentowaniu danych na bieżąco, ale pomyślałam, że nim ktoś się za bardzo ucieszy, to warto nadać kontekst. W porównaniu do piątku, sytuacja wygląda lepiej dla rodzin (i koniunktury), ale gorzej dla inflacji (szczególnie bazowej).

Proszę nie patrzeć na dynamikę zatrudnienia, bo co roku zmienia się próba badanych przedsiębiorstw w GUS, więc te 1.1% r/r to bardziej odpowiedź na pytanie, czy próba wylosowana przez GUS w tym roku jest podobna do poprzedniej – niż faktyczną informacją o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw.

Joanna Tyrowicz