Skip to main content

Trudno Catherine L. Mann uważać za jastrzębia, tym cenniejsze jest spojrzenie na jej sposób myślenia o danych (dotyczących UK). Nie mogłam wcześniej podzielić się z Państwem tym materiałem, bo blackout, ale teraz już polecam! 

Słowem wyjaśnienia instytucjonalnego (dla tych z Państwa, którzy tematyką bankowości centralnej zajmują się hobbystycznie), członkowie i członkinie Monetary Policy Council w Wielkiej Brytanii (to odpowiednik naszej RPP) decydują o stopach w oparciu o materiały zespołu analitycznego BoE, który pomaga im także opracować takie prezentacje jak ta.

Poza tym, mają do dyspozycji sześć pozycji na „swój” zespół naukowców i specjalistów od spraw polityki pieniężnej (a zespoły poszczególnych członków i członkiń MPC oczywiście ze sobą współpracują). Opracowane przez członków i członkinie MPC (oraz ich zespoły) materiały dystrybuuje Bank of England, bo stanowisko członków i członkiń MPC jest w swojej istocie wyrazem wiedzy i ocen organu decydującego o polityce pieniężnej na tenże temat, czyli realizacją ich mandatu.

Joanna Tyrowicz