Skip to main content

Na posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej dyskusja nad opinią do projektu budżetu na 2023 rok – taka opinia jest wymagana ustawą o NBP – trwała niecałe… pięć minut. Widząc, propozycje zmian i poprawek, przewodniczący zarządził głosowanie, choć opinia wg harmonogramu posiedzenia przyjęta powinna być w konsensusie wszystkich członków RPP. Wspólnie złożyliśmy votum separatum do tej opinii, ale przewodniczący RPP odmówił przekazania go Radzie Ministrów. Przekazujemy je więc Państwu poniżej:

POBIERZ

Ludwik Kotecki
Joanna Tyrowicz