Skip to main content

Wielu z Państwa pisze do mnie o dwóch sprawach: kosztach ponoszonych przez kredytobiorców oraz o tym, że nasza obecna inflacja jest jakoś inna. Przygotowałam parę zestawień na ten pierwszy temat. Raport można pobrać poniżej. W duchu transparentności, przekazuję także kody replikujące komplet wyników wraz z niezbędnymi danymi (wszystkie publicznie dostępne, bo w NBP nadal jest jak jest).

RAPORT   KODY

Joanna Tyrowicz