Skip to main content

Prawo polskie nie pozwala mi komentować przebiegu tzw. części tajnej posiedzenia (prawo, a nie żadna osoba). Za sześć tygodni poznacie Państwo wyniki glosowania – postawione wnioski oraz kto i jak głosował. Do tego czasu nie wolno mi nawet powiedzieć, czy byłam obecna, nie wspominając o tym, jak głosowałam. 

Mogę jedynie podzielić się swoją percepcją rzeczywistości. Coś w rodzaju #ifixedit4u. Wrzucam wersję graficzną, wersję tekstowa (w trybie rejestracji zmian oraz na czysto) oraz plik z dłuższym uzasadnieniem.

Joanna Tyrowicz